<address id="ltvvb"><address id="ltvvb"><nobr id="ltvvb"></nobr></address></address>

<address id="ltvvb"></address><span id="ltvvb"></span>
<address id="ltvvb"></address>
<address id="ltvvb"><address id="ltvvb"><nobr id="ltvvb"></nobr></address></address>

<address id="ltvvb"></address><span id="ltvvb"></span>
<address id="ltvvb"></address>
<address id="ltvvb"><address id="ltvvb"><nobr id="ltvvb"></nobr></address></address>

<address id="ltvvb"></address><span id="ltvvb"></span>
<address id="ltvvb"></address>
浙江省人才市?。?br>地址:杭州市古翠路50号
邮编:310012 
 
网络招聘(浙江人才网)
受理部门:客户服务部
客服热线:0571-88395511
传  真:0571-88804930
 
现场招聘、现场张贴
受理部门:人才交流部
客服热线:0571-88397122、88386669、88397131、88390870、88393164
招聘会及校企对接合作:0571-88390177
传  真:0571-88397123
 
小型见面会、中高级招聘会
受理部门:高级人才部
客服热线:0571-88390051、88395522、88804937
传  真:0571-88387524
 
档案管理
客服热线:0571-88397127
 
流动党办
客服热线:0571-88390047
 
人才服务部
客服热线:0571-88395066
 
培训测评部
客服热线:0571-88804929、88370954、88397588
传  真:0571-88394460
 
委托招聘、猎头服务
客服热线:0571-88390051、88395522、88804937
传  真:0571-88387524
 
人才派遣
客服热线:0571-87208951
传  真:0571-87208971
 
 
 
 
用手机怎么赚钱 971| 838| 824| 977| 427| 509| 275| 493| 338| 499| 101| 578| 457| 474| 866| 982| 632| 708| 897| 81| 908| 19| 30| 851| 594| 752| 791| 921| 737| 74| 437| 471| 854| 343| 943| 45|